Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ , УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „ЕВРОХОТЕЛС“ АД, КАТО ХОТЕЛИЕР, ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ХОТЕЛ „ЕЛА“ кк БОРОВЕЦ УСЛУГИ, И ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА, НАПРАВИЛИ РЕЗЕРВАЦИЯ ПРЕЗ ОФИЦИАЛНИЯ УЕБ САЙТ НА ХОТЕЛ „ЕЛА“ кк БОРОВЕЦ

1.Общи правила и условия за он- лайн резервация

През официалния сайт на хотел „ЕЛА“ Боровец /www.hotelеla.com/, използвайки интегрирания модул за онлайн резервации, можете сами веднага да направите резервацията, която Ви е необходима, по зададени от Вас параметри

Настоящите общи условия за интернет резервации задължават „Eврохотелс“ АД като ХОТЕЛИЕР да осигури заявената от клиента резервация според предоставените от клиента чрез резервационния формуляр данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка, брой и вид помещения.

Полето " Забележка " в резервационния формуляр няма задължителен характер за ХОТЕЛИЕРА и всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност.

В резервацията, за деца се приемат само лицата които нямат навършени 12 години към датата на пристигането. Дете до 3 години се отбелязва като такова в резервационната форма. Информация за него трябва да се отбележи в коментара в края на резервацията.

2.Цени, предплащане, анулиране, неявяване

С извършването на резервация през онлайн резервационния модул на официалния уеб сайт на хотел ЕЛА, Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от ХОТЕЛИЕРА правила за анулиране и политиката му в случай на непристигане, както и с всички допълнителни условия и правила на ХОТЕЛИЕРА, които могат да се отнасят до Вашето посещение или престой (включително дребния шрифт на ХОТЕЛИЕРА, и съответните общи условия, които уреждат отношенията между „Еврохотелс“ АД като ХОТЕЛИЕР по повод предоставяните от Хотел „ЕЛА“, Боровец услуги и гостите на хотела.

Цените в интернет страницата на Хотел „ЕЛА“, Боровец са в лева (BGN), с включен ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, броя и вида на избраните помещения и от актуалната ценова оферта за съответния период. Всички плащания свързани с резервации през официалния уеб сайт на хотел „ЕЛА“ Боровец се извършват в български лева /BGN/.

При извършване на online резервации е необходимо да се заплати общата сума , показана в края на процеса на резервирането.

В летния период, резервациите, направени по цени  Лято, се потвърждават с плащания в размер на 30% от общата пакетна сума,

В зимния период, резервациите, направени по цени Зима, се потвърждават с пълно плащане на пакетните цени в размер на 100%

Плащането трябва да се осъществи в момента на резервиране, при плащане с карта.

При плащане по банков път е необходимо да  ползвате контакти: reception@hotelela.com или тел.0899992356, за да уговорите конкретен срок за плащане.

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

В случай на анулиране или неявяване на вече платена online резервация от страна на клиента, "Еврохотелс" АД възстановява сума в размер 70% за резервации, отнасящи се за летния период по цени Лято, като начислява неустойка от 30%.

За зимния период, заплатените на 100% резервации по цени Зима не се възстановяват

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.

В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми се договаря.

ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНИ ОНЛАЙН СУМИ

Връщането на платени през Интернет суми – частично или пълно, в случаите, когато такова се налага, се извършва единствено и само чрез обратна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Връщането се извършва в срок от 3 работни дни, считано от датата на възникване на причината за връщане на платена сума.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Разплащането може да се осъществи по 2 начина:

1.В момента на online резервирането споменатите суми ще бъдат автоматично изтеглени от Вашата карта при приключване на процеса на резервиране и плащане.

2.Чрез банков трансфер

Частично и пълно плащане на сумата трябва да се извърши в срок, след договаряне с хотела на посочените по-горе контакти. След осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати сканирано копие от платежното нареждане или вносната бележка на следните e-mail:

office@hotelela.com

hotel_ela@abv.bg

 Задължително се вписва резервационния номер в основанието за плащане.

ВАЖНО!

Ако интернет резервацията не бъде платена в момента на резервиране, тя ще бъде автоматично анулирана от системата. При плащане по банков път и не изпратено копие от документа за плащането, резервация ще бъде отказана и премахната от резервационната система.

При резервации с начална дата следващия ден е препоръчително да се избере плащане с дебитна/кредитна карта, тъй като това ускорява процеса на обработка на резервацията.

Настоящите условия важат за всички резервации извършени през интернет сайт:WWW.HOTELELA.COM

„Еврохотелс“ АД поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация в сайта или когато използвате нашите онлайн услуги. 

ЛИЧНИ ДАННИ И ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО ГИ СЪБИРАМЕ

- Имейл на резервиращия
На посочения от правещия резервацията имейл адрес се изпращат потвърждението, разписката за онлайн плащане, ако такова е извършено и ваучерът за нстаняване, след като резервацията е потвърдена.

- Телефон  на резервиращия
Телефонният номер на резервиращия е ражен за нас, за да можем да се свържем с него за уточняване на евентуални подробности, както и в случаите на отмяна на резервацията поради форсмажор.

- Имена на гостите, които ще се настанят в хотела.
- IP адрес.
Съхраняваме информация за IP адреса на резервиралия с цел избягване на измами с банкови карти, както и с цел разглеждане на евентуални спорове във връзка с извършено онлайн плащане.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪБИРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които се съхраняват в резеррвационната система на Хотел „Ела“ се използват единствено и само за целите на бизнеса му. Не предоставяме събраните лични данни на трети лица, независимо възмездно или безвъзмездно.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Моля, имайте предвид, че резервация, за която е приложимо плащане на части или (пълно или частично) предплащане може да бъде анулирана от страна на ХОТЕЛИЕРА (без предварително уведомление или предупреждение), ако съответната(ите) (оставаща/и) сума/и не могат да бъдат събрани в цялост на съответната дата на плащане в съответствие с платежната политика на ХОТЕЛИЕРА и условията на конкретната резервация. Политиките на анулиране и предплащане могат да варират в зависимост от конкретната резервация.

Късно плащане, грешна банкова информация, грешни данни на дебитна или кредитна карта, невалидни кредитна или дебитна карта или недостатъчни средства по тях са Ваша отговорност и за Ваша сметка; в този случай нямате право на възстановяване на стойността на което и да било (невъзстановимо) предварително плащане, освен ако ХОТЕЛИЕРЪТ не се съгласи или не позволи това в съответствие с политиката си за (предварително) заплащане или анулиране.

Препоръчваме Ви внимателно да прочетете политиката на ХОТЕЛИЕРА относно анулирането на резервациите, заплащането и правилата при неявяване преди да направите резервацията, и да се уверите, че извършвате съответните плащания на време според изискванията на съответната резервация.

Приемаме заплащания с карти Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.   .

Приемаме също така карти Борика и Transcard.

Не приемаме карти Amex и Diners.

ХОТЕЛИЕРЪТ запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места.

При резервация на невъзстановяема цена – в този случай цялата сума на резервацията трябва да бъде платена в момента на нейното потвърждаване:

Пълната сума на резервацията става изцяло дължима в момента на нейното потвърждаване.
След потвърждение на всички данни на резервацията гостът ще бъде препратен към виртуален ПОС терминал на Булбанк за да бъде потвърдено плащанет
Заплащането на пълната сума на резервацията става през виртуален ПОС терминал на Булбанк чрез изтегляне на сумата от кредитната/дебитната карта на госта като в този случай ХОТЕЛИЕРЪТ няма достъп до данните на кредитната карта.
Резервацията се счита за окончателно потвърдена само в случай, че заплащането на  съответната сума е успешно завършено и потвърдено от банката.
Резервацията не може да бъде актуализирана или анулирана. Не могат да се променят датите на пристигане и заминаване, броя и категорията на помещенията, броя на гостите или допълнителните услуги заявени в процеса на резервация.
Могат да бъдат променяни само имената на гостите и то след предварително съгласие от страна на ХОТЕЛИЕРА.
Рекламация за предоставените от хотела услуги се разглеждат само ако са заявени и документирани по време на престоя, преди напускане на хотела чрез подписване на протокол.
Час на настаняване след 14:00ч.
Час на напускане до 12:00ч. 

Резервация на промоционална цена – в този случай важат условията на конкретната промоция

Резервация по програма за лоялни клиенти – в този случай важат условията на програмата за лоялни клиенти

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент GDPR 2016/679  и всички нормативни актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват и/или предоставяни на трети лица от ХОТЕЛИЕРА само във връзка с осъществяването на установените изисквания от Министерство на туризма и Министерство на вътрешните работи . Декларираните от Вас имейл или телефон ще бъдат използвани за получаване на официална кореспонденция в качеството Ви на клиент – фактури, информация, уведомления, предизвестия и други.

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕСТОЙ:

Рекламация за предоставените от хотела услуги се разглеждат само ако са заявени и документирани по време на престоя, преди напускане на хотела чрез подписване на протокол
Час на настаняване след 14:00ч.
Час на напускане до 12:00ч.
Напускане след 12,00 ч. не се доплаща само след разрешение от хотела.

В противен случай е възможно оставане до 16 ч., като се плаща сума от 20 лв.

Ако желаете да задържите стаята или да удължите престоя си, моля информирайте служителите на Рецепция.
При късно освобождаване или удължаване на престоя стаята може да бъде променена.
При всяко напускане на стаята ключът се оставя на рецепцията. Изгубен ключ се заплаща 5 лв., а картата - 10 лв.
Не е разрешено да ползвате друго средство за включване на осветлението, освен картата към ключа Ви..
При ползване на електрически уреди /сешоари, самобръсначки и др. подобни/ в стаите, съблюдавайте правилата за безопасната им експлоатация.
Ако сте с дете, в ресторанта на хотела можете да ползвате микровълнова фурна, както и да Ви бъде оказано съдействие според обстоятелствата.
Не е разрешено изнасянето на имущество от хотела (хавлии, одеала, чаршафи, възглавници и друга собственост) и тяхното ползване навън.
Приятели и гости можете да посрещате в заведенията и общите части на хотела.
Всички плащания на ползваните в хотела услуги се извършват в български лева (BGN).
Закуска се предлага в ресторанта от 7,30/8.00 до 10.00 часа, вечеря – от 17,30/19.00 до 20.30 часа, по определено за пакетна цена меню. Нормалното работно време на ресторанта е от 8,00 до 22 ч.
С оглед спазването на хигиенни изисквания, съгласно разпоредбите на Българска агенция по безопасност на храните, не се разрешава внасянето и съхранението на малотрайни хранителни продукти в стаите на хотела. Допустими са изключения за диетични и диабетични продукти, с изричното съгласие на Управителя.
Не е разрешено приготвянето на храна в стаите на хотела, както и използването на домакински и електронагревателни уреди.
В съответствие с българското законодателство, хотелът спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на комплекса.  Гости, които не се съобразяват с нашата политика, ще се наложи да заплатят, за допълнително почистване на стаята, сума от 100 лева, която ще бъде добавена към сметката на стаята.
Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритите части на комплекса, както и външните части на заведенията.
Съгласно българското законодателство, не се предлага и сервира алкохол на гости под 18-годишна възраст.
Домашни любимци са разрешени в хотела. Престоят им е безплатен, но поемате ангажимента да почистите след любимеца си. В противен случай заплащате сума от 30 лв., която ще бъде добавена към сметката за стаята Ви.
Почистването на стаите е всекидневно в часовете между 08:00 до 16:00 часа. Ако има поставена табелка “Не безпокойте” до 15:00, стаята ще бъде почистена на следващия ден. Ако имате нужда от нещо след 16:00 часа, моля попитайте на рецепция.
Хотелът е оборудван със система за видеонаблюдение, която обхваща публичните зони.
При намерени и потърсени вещи управата на хотела се задължава да изпрати загубената вещ с куриер, за сметка на собственика. Управата на хотела не носи отговорност за лични вещи, непотърсени в рамките на 3 /три/ месеца.
За съхранение на ценните Ви вещи наемете сейф на рецепция.  Управата на хотела не носи отговорност за ценни вещи, несъхранявани в сейф.
Всеки коментар или жалба по отношение на престоя трябва да се направи във фронт офиса или при Управителя на хотела по време на престоя, така че въпросът да бъде решен веднага.
Хотелът си запазва правото да таксува гости за причиняване на щети / по утвърден ценоразпис/, съзнателно причинени, по небрежност или непредпазливост. Ако щетите бъдат установени, след като гостът е напуснал, хотелът си запазва правото да изпрати фактура за дължимата сумата по ремонта.
Хотелът не поема отговорност за услуги, предоставени от трети страни на гостите.
На гърба на вратите, във всяка стая са разположени евакуационни планове. Моля, прочетете ги внимателно.
На всеки етаж и до всеки пожарен кран са разположени пожарогасители и противопожарни шлангове с подходящ размер.

Ако се открие пожар или дим, моля сигнализирайте на рецепция, като посочите етаж и номер на стая или съответното място.

В случай на природно бедствие:

- Запазете спокойствие и следвайте инструкциите на персонала. Не изпадайте в паника. Останете на място, където и да сте. Повечето наранявания се случват, когато хоратa влизат или излизат от сградите.

- В случай на земетресение се скрийте. Ако сте вътре, застанете под бюрото или масата, срещу вътрешна стена или под вътрешна врата. Стойте далеч от стъкла, прозорци и външни врати. Ако сте навън, останете далеч от сгради, тротоари и електрически кабели.

- Използвайте стълбите.

Застраховка на гостите в хотела

Хотелът има сключена комбинирана туристическа застраховка в полза на своите гости. Вижте Засрахователната полица.

Хотелът ни не толерира:

неприемливи нива на шум или поведение на гости;
арогантно поведение от страна на лица в очевидно нетрезво състояние или хаотично такова, което унищожава или заплашва да унищожи хотелска собственост;
нарушаване на обществения ред.
В случай на отказ от страна на гостите да се съобразят с изискванията, хотелът си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване на суми или обезщетение 

От всички гости, служители и представители на туроператори се очаква да се придържат към общите правила за настаняване и престой в хотела.
В случай на констатирани нарушения, управата на хотела може да прибегне до незабавното прекратяване на резервация, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

Поверителност при настаняване и ползване на услуги в хотел "Ела" - к.к. Боровец

Настаняването в хотела е свързано със събирането и обработването на лични данни. Моля, запознайте и с Уведомлението ни за поверителност при настаняване

 За да продължите с резервацията и да я завършите, с цел тя да бъде окончателно потвърдена, е необходимо да декларирате, че сте запознати и съгласни с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ , УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „ЕВРОХОТЕЛС“ АД КАТО ХОТЕЛИЕР, ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ХОТЕЛ ЕЛА, БОРОВЕЦ УСЛУГИ И ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА, чрез поставяне на отметка в полето, определено за тази цел.

„Еврохотелс“ АД

Адрес по регистрация и адрес за кореспонденция
Кк Боровец 2010, община Самоков

ЕИК BG130035983

Изпълнителен директор: Маргарит Цонев

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!